De Bestorming


De Bestorming is het educatieproject van de Cello Biënnale Amsterdam in samenwerking met Oorkaan, het Cello Octet Amsterdam, Prinses Christina Concours/ Classic Express en stedelijke partners. Het project heeft als doel om kinderen die niet zo snel met klassieke muziek in aanraking komen op een verrassende en aansprekende wijze onder te dompelen in de wereld van de musici, hun instrumenten en de klassieke mondiale muziek. 

Bij De Bestorming wordt de hele school een dag lang bezet door cellisten. De cellisten ‘vervangen’ de docenten (al blijven de docenten wel nodig in de klas), maken met de kinderen en een acteur een kleine voorstelling en laten de kinderen kennismaken met jonge talenten in de Classic Express, de rijdende muziekzaal van het Prinses Christina Concours. Aan het eind van de dag gaan de kinderen naar de aula of gymzaal voor een eindpresentatie waarin ze, samen met de acteur en de cellisten,  laten zien wat ze die dag hebben geleerd. 

De kinderen bezoeken daarna (op een andere dag) de voorstelling Cellokrijgers. Dit is een theatraal concert van Oorkaan en het Cello Octet Amsterdam geschikt voor de groepen 5 t/m 8. De kinderen herkennen tijdens het concert de muziek en de cellisten zijn voor hen oude bekenden: het zijn dezelfde spelers die hun school Bestormden!