Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Stichting Cello Biënnale Amsterdam, gevestigd op de Piet Heinkade 5, 1091 BR Amsterdam.
We helpen je graag met vragen die betrekking hebben op ons privacy statement en je persoonsgegevens. Mail je vraag naar info@cellobiennale.nl. 


Met welk doel verwerkt de Cello Biënnale Amsterdam je persoonsgegevens?

Wij gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: om de overeenkomst uit te kunnen voeren van de producten of diensten die je bij ons koopt; om je te informeren over de aangeschafte producten of diensten (via o.a. servicemails); om publieks-, klanttevredenheidsonderzoek en data-analyses uit te kunnen voeren; om je te informeren over producten en diensten van de Cello Biënnale (via o.a. e-mails, nieuwsbrieven en brochures; voor relatiebeheer); om je in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken (zie cookiebeleid); om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van bovenstaande doeleinden. Je kan hierbij denken aan gegevens als naam, adres, woonplaats en gekochte kaarten. Welke gegevens het betreft, hangt af van het product of de dienst, zoals bijvoorbeeld een concert of nieuwsbrief. Wil je een volledig overzicht van je gegevens, dan kan je een inzageverzoek doen (zie hieronder).


Worden je persoonsgegevens gedeeld?

De concerten die wij organiseren worden in samenwerkingsverband met het Muziekgebouw aan ’t IJ georganiseerd. De kaartverkoop vindt plaats op onze website, de transactie vindt vervolgens plaats in het kaartverkoopsysteem van het Muziekgebouw. 
In de koppeling tussen de databases van de Cello Biënnale Amsterdam en het Muziekgebouw wordt klantherkenning en adresverificatie over en weer mogelijk gemaakt, voor zover het bezoeken aan concerten van de Cello Biënnale Amsterdam betreft.

Omdat de klantgegevens van kaartkopers van Cello Biënnaleconcerten tussen het Muziekgebouw en de Cello Biënnale gedeeld worden, kan het Muziekgebouw contact met je opnemen om je te voorzien van informatie met betrekking tot het evenement (servicemail voor en na een concert) of om je een aanbieding te doen, en voor het uitvoeren van data-analyses en klanttevredenheidsonderzoeken. Met het Muziekgebouw maken wij afspraken om optimale beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. Wanneer je hiertegen bezwaar hebt, dan kan je dit aangeven via info@cellobiennale.nl.


Nieuwsbrief

Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief dan vragen wij om je naam en e-mailadres. Deze gegevens worden opgeslagen bij Mailchimp, het bedrijf dat eigenaar is van het nieuwsbriefprogramma waar wij gebruik van maken. Zij bewaren je gegevens voor ons totdat je je uitschrijft. Je kunt jezelf afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan de nieuwsbrief. Lukt dit niet, dan stuur dan een email naar info@cellobiennale.nl o.v.v. Uitschrijven nieuwsbrief met daarin het verzoek de gegevens te verwijderen. Als je je hebt uitgeschreven, worden je gegevens na maximaal 14 dagen verwijderd. Je kunt je altijd weer opnieuw aanmelden via onze website.


Nationaal Cello concours

Cellostudenten kunnen zich via de website inschrijven voor het Nationaal Cello Concours. Om te kunnen controleren of de kandidaten voldoen aan de toelatingseisen, hen te kunnen bereiken voorafgaand, tijdens en na het concours en hen te voorzien van informatie over toekomstige edities van het concours en het festival hebben wij enkele persoonsgegevens nodig.

Controle toelating: kopie paspoort met niet leesbaar BSN- en documentnummer
Informatievoorziening: naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
De gegevens worden bewaard totdat de kandidaat het verzoek bij de Cello Biënnale Amsterdam indient de persoonsgegevens te verwijderen.


Hello Cello Orkest

Cellisten tot 18 jaar kunnen zich via de website inschrijven voor het Hello Cello Orkest. Om te kunnen controleren of de deelnemers voldoen aan de toelatingseisen, hen te kunnen bereiken voorafgaand, tijdens en na het project en hen te voorzien van informatie over toekomstige edities van het Hello Cello Orkest en het festival hebben wij enkele persoonsgegevens nodig.

Controle toelating: geboortedatum 
Informatievoorziening: naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
De gegevens worden bewaard totdat de deelnemer het verzoek bij de Cello Biënnale Amsterdam indient de persoonsgegevens te verwijderen.

Nota bene: vanaf de editie van 2020 wordt er middels het formulier expliciet toestemming gevraagd aan ouders van deelnemers jonger dan 16 jaar.

Vrienden en donateurs

De Cello Biënnale wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van vrienden en donateurs. Eenmalige donaties via de website worden verwerkt via het bedrijf Mollie. Zie het onderdeel Betalingen via de website van de Privacy Statement.

Voor de overeenkomsten tot periodieke schenkingen wordt gebruikt gemaakt van het model Overeenkomst Periodieke Schenkingen dat is opgesteld door de Belastingdienst. De persoonsgegevens die gevraagd worden, worden als volgt gebruikt:
De geboortedatum en bankgegevens die worden verstrekt om de donatie te kunnen incasseren door middel van een automatisch incasso (op basis van de SEPA-wet).
De adresgegevens worden gebruikt om contact te kunnen onderhouden met de donateurs en hen te voorzien van informatie over de activiteiten rondom het festival.
De gegevens worden bewaard zolang de periodieke overeenkomst loopt.


Website & cookies

De Cello Biënnale maakt gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die door je browser worden opgeslagen als je onze website bezoekt. Wij gebruiken de volgende cookies met deze redenen: 

  • Functionele cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken.
  • Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht over hoe de website gebruikt wordt zodat wij dit kunnen optimaliseren. We gebruiken hiervoor o.a. cookies van Google Analytics. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd en niet gedeeld met derden. De cookie wordt na maximaal 26 maanden verwijderd, waarna opnieuw om toestemming wordt gevraagd.
  • Social cookies: We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en advertenties te personaliseren. Wij gebruiken de Facebookpixel om ervoor te zorgen dat je op Facebook relevante informatie over de Cello Biënnale te zien krijgt. Lees hier meer over hoe Facebook omgaat met uw data. Voor het afspelen van video’s gebruiken we cookies van Youtube. Deze worden alleen geïnstalleerd als je op ‘Play’ drukt. Lees hier meer over hoe YouTube (Google) omgaat met uw data.

Cookies uitzetten en verwijderen
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt kan je aangeven welke cookies je wil accepteren. Deze voorkeuren worden opgeslagen in je browser. De instellingen voor het beheer van cookies kan je in de meeste browsers vinden onder het tabblad ‘privacy’ of ‘veiligheid’.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.


Donaties en betalingen via onze website

Via de website kan er eenmalig een donatie worden gedaan aan de Biënnale en kunnen kandidaten van het Nationaal Cello Concours en deelnemers van het Hello Cello Orkest inschrijfgeld betalen.

Voor de betalingen via onze website maken wij gebruik van de diensten van het bedrijf Mollie. De betaling wordt direct bij Mollie gedaan en wij ontvangen de donatie of inschrijfgeld via Mollie op onze bankrekening. Voor de Privacy Stagement van Mollie verwijzen wij je graag naar de website van Mollie: klik hier.

 

Recht op inzicht, rectificatie, verwijdering, intrekken toestemming verwerking

Je hebt altijd recht op inzage of aanpassing van je gegevens. Je hebt ook het recht om je gegevens te laten verwijderen of om bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens. 
Je kunt jezelf afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan iedere nieuwsbrief.
Lukt dit niet of wil je ook uitgeschreven worden uit ons adressenbestand (je ontvangt dan niet meer de brochure), neem dan contact met ons op via info@cellobiennale.nl.

 

Recht op klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Als je een klacht hebt over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Verplichting om je persoonsgegevens te verstreken

In alle hierboven genoemde gevallen waar wij om je gegevens vragen, is het een voorwaarde dat je deze persoonsgegevens verstrekt. Zonder deze gegevens kunnen wij je niet van de juiste informatie voorzien, kan je geen kaarten bestellen, of kan je niet deelnemen aan de activiteit waarvoor je je inschrijft.


Amsterdam, 8 april 2022