Open menu
Concours ProgrammaDe jury Reglement Prijzen Prijswinnaars
twitter facebook facebook email English

Concours - Reglement

Deelnemende cellisten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen.
 
Zij moeten:

- beschikken over de Nederlandse nationaliteit. Cellisten die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken kunnen deelnemen indien zij woonachtig zijn in Nederland en tijdens de Eerste Ronde van het concours minimaal 1 jaar ingeschreven staan bij een Nederlands conservatorium of daar minimaal 1 jaar ingeschreven hebben gestaan.

- geboren zijn na 28 oktober 1989. Op de dag van de finale zijn kandidaten niet ouder dan 26 jaar.

 
Verder gelden de volgende regels:

- De kandidaten worden geacht voor de uiterste aanmelddatum (1 juni 2016) het aanmeldformulier op de website van de Cello Biënnale Amsterdam volledig en naar waarheid te hebben ingevuld, voorzien van de volgende bijlagen:
 
Een uittreksel van het bevolkingsregister, niet ouder dan 6 maanden
Een kopie van het paspoort / identiteitskaart
Een korte biografie (max. 115 woorden) en een uitgebreide biografie.
Een goede foto waarop het gezicht duidelijk zichtbaar is, minimaal 300 dpi, vrij van auteursrecht.
Een kopie van het behaalde Bachelor- of Masterexamen of een aanbevelingsbrief van een gerenommeerde cellist.
Indien de kandidaat niet de Nederlandse identiteit heeft dient hij/zij een kopie van het inschrijfbewijs van een Nederlands conservatorium  te kunnen tonen.
Let op: kandidaat staat minimaal 1 jaar ingeschreven bij het desbetreffende conservatorium

- Kandidaten worden, op basis van de informatie die zij op het aanmeldformulier invullen en de gevraagde bijlagen door minimaal 3 juryleden geselecteerd om deel te nemen aan de voorronde. De voorronde vindt plaats op woensdag 29 juni 2016.

Kandidaten spelen tijdens de voorronde de volgende werken:

 
J.S. Bach Prelude uit Suite 4, 5 of 6*
P.I. Tsjaikovski Pezzo Capriccioso
D. Popper uit 40 etudes opus 73, nr. 29 in fis
* Kandidaten kiezen 1 van de drie Preludes
Let op: de kandidaten kunnen tijdens de voorronde onderbroken worden door de jury.

           
- Het inschrijfgeld bedraagt € 75,- en dient uiterlijk 1 juni 2016 overgemaakt te zijn op IBAN-nummer NL36 RABO 012.39.38.732 t.a.v. Stichting Cello Biënnale Amsterdam, Amsterdam o.v.v. de naam van de kandidaat en ‘Inschrijfgeld 2016′. Indien een kandidaat (in welke fase van het concours dan ook) besluit niet deel te nemen of door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt is zich terug te trekken, wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Er worden hier geen uitzonderingen op gemaakt.

- Het concours bestaat uit één voorronde, twee rondes en een finale. De Eerste en Tweede Ronde en de Finale vinden plaats in de Grote Zaal van het Muziekgebouw aan 't IJ en zijn openbaar.

Het programma van de Eerste en Twee Ronde en de Finale bestaat uit:


Eerste ronde
L. Boccherini Sonate in Bes, G. 565*
R. Zuidam Opdrachtwerk

* De Biënnale beveelt qua uitgave de Wakelkamp Edition aan: www.editionwakelkamp.com. Ook voor het facsimile en overige informatie over Boccherini kunnen de deelnemers daar terecht.

Tweede ronde
a) L. van Beethoven Sonate nr. 4 in C, opus 102, nr. 1
b) M. Ravel Sonate voor viool en cello, 3e en 4e deel
c) Solowerk, of deel daarvan, naar keuze, gecomponeerd na 1970
d) Virtuoos werk voor cello en piano naar keuze
Let op: Totale tijdsduur c en d tussen 10 en 13 minuten

Finale
D. Sjostakovitsj Celloconcert nr. 1 in Es, opus 107

Symfonieorkest van het Conservatorium van Amsterdam
Judith Kubitz, dirigent

- Alle kandidaten die door de aanmeldselectie komen verplichten zich tot het deelnemen aan de voorronde van het Nationaal Cello Concours 2016 (overmacht daargelaten). De kandidaten die zijn geselecteerd voor respectievelijk de eerste en tweede ronde en de finale, verplichten zich om aan deze ronde en de finale deel te nemen (overmacht daargelaten).

- Het bestuur van de Stichting Cello Biënnale Amsterdam bepaalt door middel van loting de volgorde van optreden tijdens de Eerste ronde en vindt plaats op een door het bestuur te bepalen plaats en tijdstip. De lotingen is openbaar.
De lotingen van de Tweede Ronde en de finale worden door de jury van het concours gedaan.

- De kandidaten bepalen zelf de volgorde van de te spelen werken in de eerste en tweede ronde. Zij geven dit aan op het aanmeldformulier. Bij wijzigingen dienen de kandidaten de organisatie uiterlijk 1 dag van te voren hierover te informeren.

- De beslissingen van de jury zijn niet vatbaar voor discussie. De jury kan besluiten één of meer prijzen niet toe te kennen.

- De winnaar van de Eerste Prijs kan niet meer deelnemen aan volgende edities van het Nationaal Cello Concours.

- De Cello Biënnale Amsterdam is exclusief gerechtigd alle rondes van het concours op radio, televisie en internet uit te zenden. De Biënnale heeft eveneens het exclusieve recht op alle beeld- en geluidsopnamen van het concours.

- Deelnemers kunnen indien gewenst kosteloos gebruik maken van een door de Cello Biënnale Amsterdam aangestelde begeleider voor de Voorronde, de Eerste en Tweede Ronde.

- De winnaars van het Nationaal Cello Concours krijgen een concertparcours aangeboden. Kandidaten dienen hiermee rekening te houden. De lijst met concerten zal regelmatig bijgewerkt worden.

 
Cello Coupé, Grote Zaal Muziekgebouw: 29 oktober 2016, 21.00 uur
Koninklijk Concertgebouw, Kleine Zaal: 2 november 2016, 12.30 uur (lunchconcert)
Theater de Veste (Delft): 20 november 2016, 11.30 uur
Noorderkerk: 28 januari 2017
Kamermuziekfestival Schiermonnikoog 2017: tussen 11 en 16 Maart 2017
Wonderfeel 2017: Juli 2017
Grachtenfestival 2017: Augustus 2017
Delft Chamber Music Festival 2017: datum n.t.b.
Splendor Amsterdam: datum n.t.b.
Storioni festival (Eindhoven): datum n.t.b.

- In de weken na het Nationaal Cello Concours worden de concerten verdeeld onder de prijswinnaars.

- In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van het Nationaal Cello Concours.


Versie: September 2015
Concours - Reglement

Hoofdbegunstigers

Subsidiënt

Fondsen

Partners

Sponsoren

Mediapartners